اجازه بفرماييد در امور املاك انتخاب اوّل شما باشيم

 

 

ما معتقديم بايد آن گونه كه مورد نظر متقاضيانمان است در خدمتشان باشيم. حدود موفقيت ما بميزان رضايت متقاضيان ما بوده كه انسجام و استمراركاري و حفظ ارتباط ارباب رجوع با ما در طول بيست سال گذشته خود گواه اين مطلب ميباشد. ما بعنوان گروه مشاورين املاك داراي پروانه رسمي درخدمت شهرمان، تهران هستيم و افتخار داريم كه با همسايگان و همشهريان خود آشنا شده و در جهت رفع نيازهاي ملكي آنان بكوشيم.

مردم مهربان ما بخوبي مي دانند كه براحتي مي توانند براي يك سئوال ساده، يا جهت يك تجزيه تحليل رايگان در مورد بازار ملك يا بررسي يك سرمايه گذاري خوب ملكي با ما در تماس باشند.

ما معتقديم كه يك مشاور املاك خوب بايد تمام ابعاد جامعه خويش را خوب بشناسد، املاك داخل طرح شهرداري، اتوبان ها، مراكز خريد، مدارس، مراكز درماني، كتابخانه ها، پارك ها، مراكز تفريحي و ...

البته اين موارد فقط بخشي از موضوعات حائز اهميت مي باشند. زماني كه شما درجستجوي خريد يا اجاره يك ملك باشيد، ما با ارائه آخرين وقايع و اخبار روز ملكي، آماده پاسخ گوئي به تمام سوالات شما هستيم.

بعنوان مشاور شما، ما قدم را فراتر گذارده و به شما كمك خواهيم نمود كه ملك دلخواه خود را به قيمت منصفانه خريداري و يا اجاره نماييد.

تامين منافع شما بنحو مطلوب، در درجه اوّل اهميت مشاورين املاك انتخاب اوّل مي باشد.

به پشتوانه اطمينان و احترامي كه مردم خوب ما براي سابقه اين دفتر قائل هستند، ما قادريم روياي شما را به واقعيت مبدل سازيم.


مديريت مشاورين املاك انتخاب اوّل
غني زاده